3 tips voor leidinggevenden

Ziekteverzuim is voor een werkgever één van dé hoofdbrekens in het personeelsbeleid. De meeste bedrijven hebben daar procedures en protocollen voor. En je bent ook aan wettelijke regels gebonden. Wat kun je doen als je een zieke medewerker hebt en hoe vermijd je de valkuilen? 

Tip 1: ga het persoonlijke gesprek aan

Natuurlijk is het belangrijk voor de continuïteit om de medewerkers zo snel mogelijk weer op de been is. Maar doorgaans zijn de inspanningen van leidinggevenden te veel gericht op het snel hervatten van de werkzaamheden. Maar het begint bij een luisterend oor bieden zodat de zieke medewerker zich echt gehoord voelt. Durf het goede en persoonlijke gesprek te voeren. Door goed te luisteren, door te vragen en begrip te tonen voor zijn/haar persoonlijke situatie. Niet te snel oordelen en alleen gefocust zijn op werkhervatting. De eerste vraag moet dus niet zijn: “Wanneer kom je weer werken?”, dat is funest voor het wederzijdse vertrouwen. Maar empathie is in dit geval geholpen bij het koppelen aan daadkracht, lees meer in tip 2.

Tip 2: stel een plan van aanpak op, met ruimte voor eigen regie van de medewerker

Bij dreigend lang verzuim is het wettelijk verplicht om samen het plan van aanpak in de 8ste week van het ziekteverzuim op te stellen. Waarbij het belangrijk is zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen: zowel psychische als praktische belemmeringen. De intentie moet zijn: Hoe kan de organisatie bijdragen aan een snel herstel? Goed onderzoeken wat heeft de zieke medewerker nu nodig? Wat kunnen we als organisatie (extra) bieden. Bijvoorbeeld een medewerker is afwezig met burn out klachten. In eerste instantie biedt het nemen van rust uitkomst. Vervolgens kunnen ook andere interventiemaatregelen hulp bieden bij het herstel, zoals het aanbieden van yogalessen of een mindfulness training. Het herstel verloopt sneller dan de reguliere (procedurele) gesprekken met de bedrijfsarts alleen. Je kunt gerust ook de regie bij de medewerker laten. Hoe meer hij of zij komt met eigen oplossingen des te sneller zal het herstelproces verlopen.

Tip 3: hou contact met uw zieke medewerker

Het komt nogal eens voor, met een medewerker die langer ziek is dan de duur van een griepje geen contact wordt onderhouden. Zo wordt de organisatie onzichtbaar voor de medewerker en de medewerker voor de organisatie.
Dat maakt het moeilijker voor de zieke medewerker na een langdurige afwezigheid weer in het werkproces terug te komen. Door te zorgen dat de zieke medewerker op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie/afdeling hou je de wederzijdse betrokkenheid. Hierdoor voorkom je dat de zieke medewerker vervreemd raakt van het werk.

Zorg dat je de medewerker niet uit het oog verliest. Zorg voor een goed verzuimprotocol en hou je eraan!

Meer weten over een goed en effectief verzuimprotocol? Mail naar info@vandenheuvelhr.nl. Of bel mij voor een gratis adviesgesprek op 06 22910683

Mail mij voor een gratis consult

Laat je emailadres achter en ik neem snel contact met je op!

You have Successfully Subscribed!