Goed nieuws voor de werkgever met kopzorgen over een transitievergoeding voor een vertrekkende medewerker met opgebouwde rechten. Het wordt gemakkelijker voor een werkgever om in aanmerking te komen voor een overbruggingsregeling. Want van 1 januari tot 1 januari 2020 zijn de normen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding verruimd.

Goed nieuws voor de kleine werkgever in nood

Ben je een kleine werkgever in financiële nood omdat je om bedrijfseconomische redenen mensen moet ontslaan? Dan heb je recht op een overbruggingsregeling voor het betalen van de transitievergoeding. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet worden de jaren die de medewerker met recht op een transitievergoeding die gewerkt zijn vóór 1 mei 2013, niet meegerekend voor de berekening van de hoogte van de vergoeding. En dat scheelt aanzienlijk in de uiteindelijk te betalen vergoeding. Veel werkgevers zien hier door de bomen het bos niet meer.

Heb je advies nodig over transitievergoedingen, bel voor een vrijblijvend adviesgesprek naar 06 – 229 10 683. Of mail naar: info@vandenheuvelhr.nl

Aanvullende informatie – bron: Rijksoverheid.nl

Vanaf 1 januari 2019 is in nieuwe ontslagprocedures niet langer vereist dat er in elk van de drie boekjaren voor aanvang van de ontslagprocedure een verlies moet zijn geleden. Bepalend wordt dat gemiddeld over deze drie boekjaren een negatief resultaat is behaald. Daarnaast geldt niet langer dat er sprake moet zijn van een negatief eigen vermogen. Bepalend wordt dat de waarde van het eigen vermogen van de onderneming ten hoogste 15 procent was van het totale vermogen van de onderneming in het jaar voorafgaand aan de ontslagprocedure. De overbruggingsregeling geldt tot 1 januari 2020. Tot 1 januari 2020 hebben kleine werkgevers dus de tijd om reserves op te bouwen voor het eventueel moeten uitbetalen van transitievergoeding.

Mail mij voor een gratis consult

Laat je emailadres achter en ik neem snel contact met je op!

You have Successfully Subscribed!